#1

tuyen sinh van bang 2 tieng anh

in Suggestions Section Wed Feb 13, 2019 5:24 am
by ngonghialv • 34 Posts

Tuyển sinh văn bằng 2 cấp bằng Chính quy năm 2017
Căn cứ đi theo có kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường ĐH kinh doanh cũng như technology Hà Nội thông tin tuyển sinh Văn bằng 2 – Hệ chính quy năm 2017.
đối tượng người sử dụng tuyển sinh
khi là nhiều người xuất hiện ít nhất 1 bằng ĐH chính quy, chưa chính quy (vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa, mở rộng…) của gồm nhiều trường, viện đại học. Mong muốn đào tạo và giảng dạy nhằm có thêm 1 bằng ĐH chính quy.
Ngành đào tạo

  • Luật kinh tế
  • điều hành căn nhà nước

cách thức tuyển sinh và tiến hành thi tuyển:
đối tượng người sử dụng được miễn thi: thuộc tổng chỉ tiêu do Bộ giáo dục và huấn luyện thông báo cũng như được Hiệu trưởng phê duyệt
đối tượng người dùng chưa đc miễn thi: thí sinh nằm trong diện phải thi tiếp tục dự thi 2 môn trực thuộc kiến thức giáo dục đại cương.
thời điểm giảng dạy và bằng cấp
thời gian giảng dạy trung bình khi là hai năm
Sinh viên giỏi nghiệp ĐH Văn bằng 2 đc cấp bằng ĐH chính quy theo quy tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy
thời điểm thi tuyển và xét tuyển dự kiến
Nhận hồ sơ: từ thời điểm ngày 01/03/2017
dự định thi tuyển và xét tuyển: tháng 05/2017
vị trí đào tạo và giảng dạy cũng như Nhận hồ sơ:
hạ tầng TÔ VĨNH DIỆN :
Văn phòng: Tầng 4, ngôi nhà N5 Trường 10 Bộ Quốc nơi – Số 101 Phố Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – thủ đô Hà Nội (Cách Ngã Tư Sở – Trường Chinh 300m)
ĐT: (04) 6675.7310 * 0906.25.25.18 (Thầy Đoan) hoặc 0976.046.362 (Thầy Biên)
Email: svhubt.edu.vn@gmail.com
hạ tầng PHẠM VẲN ĐỒNG:
chi tiết công văn tuyển sinh của nhà trường
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |
tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh |

Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Quản lý nhà nước 2018
Mặc dù chỉ mới xuất hiện tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vài năm gần đây, thế nhưng khoa Quản lý nhà nước đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên.

Do đó, để tạo điều kiện học tập và lấy bằng Đại học chính quy, Nhà trường đưa ra thông báo Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Quản lý nhà nước 2017 như sau.

Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Quản lý nhà nước 2018 1

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LÀ GÌ?
Trước khi quyết định đăng ký học, các bạn hãy thử cùng tìm hiểu qua một chút về ngành này nhé!

Ngành quản lý nhà nước (Tên Tiếng Anh: State Management) là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, nghiên cứu một cách tổng quát nhất về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị – xã hội. Từ đó sinh viên có thể nêu lên những sáng kiến, giải pháp hoặc quan điểm cá nhân tới những vấn đề còn tồn tại trong thủ tục hành chính và các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LÀ GÌ? 1

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Có thể bạn quan tâm: Tuyển sinh Văn bằng 2 Luật kinh tế Hệ Chính quy 2017
TUYỂN SINH VB2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI HUBT
Đối tượng tuyển sinh
Các bạn sinh viên đáp ứng được 1 trong 2 tiêu chí dưới đây có thể đăng ký học văn bằng 2 ngành Quản lý nhà nước tại HUBT:

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Đại học chính quy của các trường Đại học/ Học viện trên toàn quốc.
Sinh viên năm 3, năm 4 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Thời gian đào tạo
Chương trình học của nhà trường sẽ kéo dài trong 2 năm

Thời gian đào tạo 1

Thời gian tuyển sinh
Thời gian thi tuyển và xét tuyển: cuối tháng 3 và tháng 6 năm 2017

Thủ tục đăng ký học
Thủ tục đăng ký học Văn bằng 2 Luật kinh tế tại HUBT gồm có những giấy tờ như sau:

Phiếu tuyển sinh theo mẫu của nhà trường; Bằng Đh và Bảng điểm (Photo công chứng)
Ảnh 3×4 = 3 chiếc; 4×6 = 3 chiếc (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
ĐĂNG KÝ HỌC VB 2 NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI HUBT
Đăng ký học Online để được cán bộ nhà trường tư vấn cách thức đăng ký học TẠI ĐÂY

Hoặc tới trực tiếp cơ sở của Nhà trường tại:

Cơ sở Tô Vĩnh Diện:

Văn phòng: Tầng 4 – Nhà N5 – Trường 10 Bộ Quốc Phòng – Số 101 Phố Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Hà Nội (Cách Ngã Tư Sở – Trường Chinh 300m)


Last edited Wed Feb 13, 2019 5:26 am | Scroll up


Visitors
2 Members and 441 Guests are online.:
fekitepi, Henry Smith

We welcome our newest member: Henry Smith
Board Statistics
The forum has 48379 topics and 69722 posts.

Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen